.:AKAI:.
 
        forget password    
 
     
 
   
 
 
 
 

 Tentang AKAI


Susunan Majelis Kehormatan dan Pengurus AKAI periode 2017 - 2020

MAJELIS KEHORMATAN :

1. Muhammad Ismail, FSAI
2. Dwi Hastuty S., FSAI
3. Marcel P. Soepeno, FSAI
4. Nurichwan, FSAI
5. Azwir Arifin, FSAI

 SUSUNAN PENGURUS :
 

Ketua                                        :  Angger P. Yuwono

Sekretaris Jendral                     :  Enny Pancawardani

·         Anggota                              :  Goy Saptonugroho

 

Bendahara                                 :  Febrina Indrawati

 

1.    BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN & KEMASYARAKATAN

Ketua                                  :  Awal P. Kurnianto

Wakil Ketua Bidang              :  Yunan Haris

Wakil Ketua Bidang              :  Gita Tirta Pratiwi

 

2.    BIDANG HUKUM & PERUNDANGAN

Ketua                                  :  Yoherdy Johan

Wakil Ketua Bidang              :  Risza Bambang

Wakil Ketua Bidang              :  Dadan Abdurahman

 

3.    BIDANG PENGEMBANGAN MUTU KONSULTASI

Ketua                                  :  Taufik Rayriawan

Wakil Ketua Bidang              :  Michael Jumadi

Wakil Ketua Bidang              :  Januzar Tafaret

Wakil Ketua Bidang              :  Sukensi Indrayani